มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาดนตรี ผ่านการคัดในรอบรองชนะเลิศ(ภาคเหนือ)