มร.ลป. เข้าร่วมการแข่งขัน Pre – U GO Ftiendship Tournamrnt 2022”