มร.ลป. ศึกษาดูงาน Success Case ของ วว.พร้อมหารือเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน