มร.ลป. ลงพื้นที่ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคนิคการหมักเมล็ดโกโก้แห้งที่ได้คุณภาพ