มร.ลป. ลงพื้นที่ติดตามความพร้อมการจัดโครงการ “ต้นไม้ล้านต้น ล้านความดี”