มร.ลป. ร่วมเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์ตั้งธรรมหลวง ในงานบุญตั้งธรรมหลวงเวียงละกอนจังหวัดลำปาง (เทศน์มหาชาติมหาเวสสันดรชาดก) ครั้งที่ 19

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด