มร.ลป. ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้และถอดบทเรียน โครงการเล่านิทานสร้างสุขในเด็กปฐมวัย ประจำปี 2565