มร.ลป. ร่วมพิธีไว้อาลัยและประกอบพิธีทางศาสนาคริสต์ แด่บิดาของอาจารย์ภัทราภรณ์ คำลือสาย