มร.ลป. ร่วมพิธีฌาปนกิจศพบิดาของนางพิศวง กองกระโทก หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ