มร.ลป. ร่วมพิธีฌาปนกิจบิดาของนายชัชวาล นันตาปลูก เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย สังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี