มร.ลป.ร่วมบันทึกเทปการนำเสนอแผนงานวิจัยการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยรถไฟบนเส้นทางยุคสมัยแห่งล้านนา ร่วมกับคุณนิธิ สมุทรโคจร 26-04-65