มร.ลป.ร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ “โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในการพัฒนาโครงการประตูระบายน้ำแม่น้ำวังบ้านเหล่า” อำเภอเถิน จังหวัดลําปาง

ติดตามข่าวสาร
0
fb-share-icon0
RSS20
YouTube
Instagram0