มร.ลป. ร่วมกิจกรรมนำเสนอผลการดำเนินงานและเผยแพร่ผลงานวิจัย เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด