มร.ลป. ร่วมการประชุมหัวหน้าสถานศึกษาวิชาทหาร ในพื้นที่จังหวัดลำปาง ประจำปีการศึกษา 2565