มร.ลป. รับนโยบายและหารือเพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่ ภายใต้โครงการ Reinventing University จาก รมว.อว.

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด