มร.ลป. ประชุมคณะกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2565