มร.ลป. ดำเนินการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565