พิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 “ดอกจานบ้านเชียงเกมส์ 2023” เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี