นักศึกษา มร.ลป. ผ่านการคัดเลือกการประกวดผลงานกิจกรรม Smart Start Idea by GSB Startup เข้ารอบระดับประเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด