นศ. สาขาวิชาดนตรี มร.ลป. เข้าร่วมการประกวดวงดนตรีสากลประจำปี 2565 “The Power Band 2022” Season 2