นศ.สาขาวิชาดนตรี มร.ลป. ร่วมแสดงดนตรีในงาน “ขัวรัษฎา 105 ปี”