นศ. คณะเทคโนโลยีการเกษตร คว้ารางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะเกษตรสมัยใหม่ (Smart Farmer)สู่เกษตรกรลำปาง 4.0 ในงานเกษตรแฟร์ลำปาง

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด