ทีมวิจัย มร.ลป. ร่วมกับเครือข่ายภาคเหนือขับเคลื่อนผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวสู่การเป็นผู้ประกอบการ SE

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด