จิตอาสาพระราชทานสังกัด มร.ลป. ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสถานที่สาธารณะ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ รัชกาลที่ 9