งานพัสดุ มร.ลป. จัดประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2566

ติดตามข่าวสาร
0
fb-share-icon0
RSS20
YouTube
Instagram0