คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มร.ลป. จัดพิธีทำบุญอาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปี 2566