คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มร.ลป. จัดโครงการส่งเสริมความรักสามัคคี พัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนรากฐาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด