คณะเทคโนโลยีการเกษตร มร.ลป. ร่วมหารือความร่วมมือทางวิชาการ กับ Heilongjiang Institute of Teacher Development สาธารณรัฐประชาชนจีน