คณะเทคโนอุตฯ ร่วมกับคณะวิทย์ฯ มร.ลป. ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ รร.โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์