คณะเทคโนอุตฯ ร่วมกับคณะวิทย์ฯ มร.ลป. ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ รร.สูงเม่นชนูปถัมภ์ อ.สูงเม่น จ.แพร่