คณะวิทย์ฯ มร.ลป. จัดโครงการวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน : ค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับห้องเรียนพิเศษ รร.บุญวาทย์วิทยาลัย ระดับชั้น ม.ต้น