คณะวิทยาศาสตร์ มร.ลป จัดบรรยายพิเศษ “วิทยาศาสตร์ของกัญชาและการใช้ประโยชน์สู่การขับเคลื่อน BCG”