คณะผู้บริหาร มร.ลป. ร่วมหารือแนวทางการส่งเสริมการศึกษา กับคุณวิชัย ทองแตง นักธุรกิจและนักลงทุน