กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 7 คณะ แจกแผ่นป้ายห้ามสูบบุหรี่ ภายในสถานศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด