กองพัฒนานักศึกษา ม.ราชภัฏลำปาง จัดกิจกรรมบริจากโลหิตแก่ รพ.ลำปาง เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ รัชกาลที่ 9