กองพัฒนานักศึกษา ม.ราชภัฏลำปาง ร่วมกิจกรรม Kick Off “การรณรงค์ลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม” จ.ลำปาง