กพน. มร.ลป. จัดโครงการฮักน้อง (ใหม่) ปลอดบุหรี่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2565