มร.ลป. ร่วมกิจกรรมเปิดโครงการพัฒนาระบบบริหารงานบุคลากรเชิงรุกสู่การพลิกโฉมมหาวิทยาลัย “กลุ่มพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอื่น” (กลุ่ม 3)

รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วย ผศ.วุฒิรัตน์ พัฒนิบูลย์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านติดตามนโยบายและกิจการพิเศษ ร่วมกิจกรรมเปิดโครงการพัฒนาระบบบริหารงานบุคลากรเชิงรุกสู่การพลิกโฉมมหาวิทยาลัย “กลุ่มพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอื่น” (กลุ่ม 3) ภายใต้โครงการพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาและพัฒนากำลังคนขั้นสูง (Reinventing University) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องประชุม Mayfair Ballroom C โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ กรุงเทพฯ โดยนายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม กล่าวเปิดพร้อมมอบนโยบาย “การพลิกโฉมของมหาวิทยาลัยไทย”

กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อ สร้างความเข้าใจในการดำเนินโครงการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ ในการออกแบบกลไกหรือแนวทางการพัฒนาระบบบริหารงานบุคลากรที่สามารถนำไปปรับใช้เพื่อสร้างความเข้มแข็งและเสริมสมรรถนะการทำงานให้กับบุคลากรในสถาบันของตนเองได้ในอนาคต

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด