เดือนธันวาคม

มร.ลป.แจ้งกำหนดการวันเปิดระบบจัดส่งปริญญาบัตรให้กับผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
แจ้งกำหนดการ
วันเปิดระบบจัดส่งปริญญาบัตรให้กับผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ตั้งแต่ในวันที่ 14 ธันวาคม 2566 ถึง วันที่ 14 มีนาคม 2567

ระบบจัดส่งปริญญาบัตรออนไลน์
ให้กับผู้สำเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

http://aritmis.lpru.ac.th/diploma


news_121266