งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. ร่วมพิธีเปิดงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้ง 21 “ยลแสง-ศิลป์ ดินแดนแห่งความสุข”

รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วย อ.ดร.เสาวรีย์ บุญสา ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ผศ.เจษฎา ทองสุข รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และผศ.วุฒิรัตน์ พัฒนิบูลย์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายติดตามนโยบายและกิจการพิเศษ ร่วมพิธีเปิดงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้ง 21“ยลแสง-ศิลป์ ดินแดนแห่งความสุข” เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ณ UBRU Happiness Stadium มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด

งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษาถือกำเนิดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 – 19 กุมภาพันธ์ 2566 ในการนี้ รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้เดินทางมาเยี่ยมและให้กำลังใจนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในการจัดเตรียมการแสดง​ “ตำนานเวียงละกอนเขลางค์” ในครั้งนี้