งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญและรับวุฒิบัตร นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 ประจำปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565 อาจารย์ ดร. สมศักดิ์ ก๋าทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญและรับวุฒิบัตร นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 ประจำปีการศึกษา 2564 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยมีคุณครูดลนภา สุมีรัง ในนามคณะกรรมการจัดงาน กล่าวรายงานในครั้งนี้ โดยมีนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ในระดับชั้นอนุบาล 3 ทั้งสิ้น 12 คน ในการนี้ได้มีคณะผู้บริหาร ผู้ปกครอง และคณะครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมแสดงความยินดี
โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้ขึ้นเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับนักเรียน สืบทอดประเพณีบายศรีสู่ขวัญ แสดงความยินดีกับผู้ปกครองและนักเรียนที่สำเร็จการศึกษ ตลอดจนเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูผู้ดูแลเด็ก นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน อีกทั้งเป็นการสร้างความรัก ความผูกพัน และความภาคภูมิใจในสถาบันการศึกษาแห่งนี้

 

ภาพ/ข่าว : หอมนวล ศรีริ