โครงการขับเคลื่อนและขยายผลวิศวกรสังคม มร.ลป. จัดการชำระตำนานประวัติวัดกู่คำ ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง และ MOU ภาคีเครือข่าย

ผศ.ดร.อนันต์ อุปสอด อาจารย์สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565 โครงการขับเคลื่อนและขยายผลวิศวกรสังคม มร.ลป. จัดการชำระตำนานประวัติวัดกู่คำ โดยมีกิจกรรมการเสวนาการชำระตำนานประวัติวัดกู่คำ ตลาดวิถีวัฒนธรรมชุมชน และบันทึกตกลงความร่วมมือภาคีเครือข่าย ณ วัดกู่คำ ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยได้รับเกียรติจากพลตรีอโณทัย ชัยมงคล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32

ในการนี้บันทึกตกลงความร่วมมือภาคีเครือข่าย เป็นความร่วมมือจาก 15 หน่วยงาน ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เทศบาลตำบลต้นธงชัย มณฑลทหารบกที่ 32 วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง เจ้าคณะตำบลต้นธงชัย เขต 1 เครือข่ายลำปางรักษ์เมืองเก่า เครือข่ายสวนเจ้าอนันตยศ วัฒนธรรมจังหวัดลำปาง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปาง โรงเรียนวิสุทธิ์วิทยากร โรงเรียนอนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) โรงเรียนบ้านปงสนุก สภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองลำปาง และกำนันตำบลต้นธงชัย ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อจะได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาระบบฐานข้อมูล ทางประวัติศาสตร์และวิถีวัฒนธรรมชุมชน โดยบูรณาการร่วมกันให้เกิดการรู้รักสามัคคี เกื้อกูลซึ่งกันและกันในชุมชนและสังคม เป็นกลไกการเชื่อมโยงองค์กรต่าง ๆ ในพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาด้านสังคม เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมวิถีวัฒนธรรมชุมชน ด้านการศึกษาสืบต่อไป

ภาพ : ผศ.ดร.อนันต์ อุปสอด
ข่าว : หอมนวล ศรีริ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด