อาจารย์ มร.ลป. รับรางวัล “ธนบุรีศรีนพมาศ”

อาจารย์ มร.ลป. รับรางวัล “ธนบุรีศรีนพมาศ” สาขาหัตถกรรมและคหกรรมด้านเครื่องดิน

ผศ.เจษฎา ทองสุข รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และอาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับรางวัล “ธนบุรีศรีนพมาศ” ประจำปี พ.ศ. 2565 ในฐานะบุคคลผู้ที่อนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสาน ค้นคว้า เผยแพร่ผลงานศิลปวัฒนธรรมไทย สาขาหัตถกรรมและคหกรรมด้านเครื่องดิน โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ณ อาคารศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และอาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด