อธิการบดี มร.ลป. ร่วมการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 3 (164)/2565

รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 3 (164)/2565 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องพิมานจันทร์ 1 ชั้น 12 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กรุงเทพมหานคร โดยมี ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ดำเนินการประชุม พร้อมด้วยอธิการบดีและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ 38 แห่ง เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ในการนี้ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ได้รับพระบรมราชานุญาต จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้เป็นปรึกษากิตติมศักดิ์ ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ด้วย

พร้อมกันนี้ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือ “โครงการคู่เครือข่ายดูแลจิตใจ ก้าวสู่คนไทยคุณภาพ” ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง กับ กรมสุขภาพจิต กระทรวง สาธารณสุข โดยความร่วมมือดังกล่าวนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และมหาวิทยาลัยราชภัฏในแต่ละเขตสุขภาพ ในการผลักดันขับเคลื่อนการดำเนินงานดูแลช่วยเหลือทางด้านจิตใจให้กับนักศึกษา และเพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้องในมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่งได้รับการส่งเสริม ป้องกันด้านสุขภาพจิต และการดูแลช่วยเหลือผู้มีปัญหาสุขภาพจิต รวมทั้งติดตามเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิตให้กับกลุ่มบุคคลเป้าหมายดังกล่าว ซึ่งภายหลังจากการลงนามความร่วมมือครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง และกรมสุขภาพจิต กระทรวง สาธารณสุข จะได้ร่วมดำเนินกิจกรรมเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของความร่วมมือในลำดับต่อไป

ภาพ : งานสื่อสารองค์กร
ข่าว : ศศธร เครือนันตา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด