งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

สาขาวิทย์คอมฯ คณะวิทยาศาสตร์ มร.ลป. จัดอบรมการใช้โดรนให้นศ.ว.อาชีวศึกษา ลำปาง

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2565 ผศ.สุรพงษ์ เพ็ชร์หาญ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และอาจารย์สังกัดสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมข้อมูล คณะวิทยาศาสตร์ ได้เป็นวิทยากรในนการบริการด้านวิชาการอบรมการใช้โดรนเบื้องต้นให้กับนักศึกษาระดับปวส. สาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิตอล วิทยาลัยอาชีวศึกษา ลำปาง พร้อมกันนี้ได้ประชาสัมพันธ์แนะนำหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางโดยได้รับความสนใจจากนักศึกษากว่า 20 คน

ภาพ : คณะวิทยาศาสตร์
ข่าว : ศศธร เครือนันตา