สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาตร์ มร.ลป. จัดการประกวดแข่งขันการพัฒนาสื่อสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ผศ.ดร.กิตติยา ปลอดแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประกวดแข่งขันการพัฒนาสื่อสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2565 ณ ห้องผลิตสื่อการสอน ชั้น 3 อาคารคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
กิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่สาขาวิชาให้นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ได้พัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่เข้ากับการอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม ในหลากหลายรูปแบบ จำนวน 10 ผลงาน เช่น พิพิธภัณฑ์เสมือนจริงวัดปงสนุก วิดีทัศน์นำเสนอแหล่งเรียนรู้จังหวัดลำปาง สื่ออันปลั๊กโค้ดดิ้ง (Unplugged coding) เกาะคาแลน มีนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 40 คน โดยได้รับเกียรติจาก อ.ปรมินทร์ วงษ์คำสิงห์ อ.ดร.ปณิสรา จันปาละ และผศ.สมชาย เมืองมูล เป็นคณะกรรมการตัดสิน

ภาพ : คณะครุศาสตร์
ข่าว : หอมนวล ศรีริ