งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มร.ลป. จัดโครงการ “การพัฒนาทักษะทางด้านภาษาเพื่อการสื่อสาร (ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ)”

อ.อิสสริยภรณ์ วานิชพิพัฒน์ อาจารย์สังกัดสาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารญ์และนักศึกษา ได้จัดโครงการ “การพัฒนาทักษะทางด้านภาษาเพื่อการสื่อสาร (ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ)” เมื่อระหว่างวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2565  ณ ห้องประชุมเอื้องหลวง อาคาร 52 คณะครุศาสตร์และมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษามีทักษะการสื่อสาร การใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ที่ถูกต้องเหมาะสม สามารถนไปใช้ในชีวิตประจำวัน และนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติวิชาชีพ ส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และเกิดการเรียนรู้และเพิ่มพูนทักษะด้านภาษา ที่เป็นทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ได้รับเกียรติจากนายอนุชิต แสนตางใจ ครูผู้สอนระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านห้วยแหน จังหวัดลำพูน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษา ลำพูน เขต 2 บรรยายในหัวข้อ “การพัฒนาทักษะการสื่อสารด้านภาษาไทย” พร้อมด้วยนายทวี ล่ำต่ำ ครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านสบลี อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษา ลำปาง เขต 3 บรรยายในหัวข้อ “การพัฒนาทักษะการสื่อสารด้านภาษาต่างประเทศ” โดยได้จัดกิจกรรมภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

ภาพ : คณะครุศาสตร์
ข่าว : หอมนวล ศรีริ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *