สศว.มร.ลป.แกนนำเตรียมการแสดงก๋องปู่จานครลำปาง ในเทศกาลสลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมือง ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565 อาจารย์ปราการ ใจดี รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในฐานะนายกสมาคมก๋องปู่จาและศิลปะการแสดงพื้นบ้านนครลำปาง และกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง ได้รับมอบหมายจากจังหวัดลำปางในการจัดเตรียมการแสดง ก๋องปู่จานครลำปาง ร่วมกับศูนย์การเรียนรู้ก๋องปู่จาฯ ประจำ 13 อำเภอและสภาวัฒนธรรมอำเภอ เพื่อแสดงในช่วงเทศกาลสลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมือง ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 10-11 เมษายน 2565 โดยแสดงตีก๋องปู่จา ร่วม 100 ชุด (มหัศจรรย์ก๋องปู่จานครลำปาง ลือลั่น สนั่นโลก) ณ ข่วงนคร (ห้าแยกหอนาฬิกา) วันที่ 12 เมษายน แสดงต้อนรับปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ณ วัดปงสนุก วันที่ 16 เมษายน 2565 แสดงต้อนรับสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี และศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ณ ศาลเจ้าแม่สุชาดา
ทั้งนี้ได้กำหนดการออกแบบ ฝึกซ้อมเพื่อเตรียมการแสดงดังกล่าว ระหว่างวันที่ 1-5 เมษายน 2565 โดยเป็นการเตรียมความพร้อมการแสดงตีก๋องปู่จานครลำปาง ณ ศูนย์การเรียนรู้ก๋องปู่จาฯ ประจำ 13 อำเภอ

 

ภาพ/ข่าว : หอมนวล ศรีริ

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด