สศว. มร.ลป. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้เชิงช่างศิลป์และวัฒนธรรมล้านนา “เทคนิคและการสร้างสรรค์งานปูนปั้น”

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565 อ.ดร.เสาวรีย์ บุญสา ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้เชิงช่างศิลป์และวัฒนธรรมล้านนา “เทคนิคและการสร้างสรรค์งานปูนปั้น” ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 2 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ผศ.เจษฎา ทองสุข รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมกล่าวรายงานต่อประธานในพิธี

ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายปฐมชัย มือแข็ง และนายเอกชัย ทนดี ศิษย์เก่าสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นวิทยากร ปัจจุบันทำงานปั้นปูนสด ร่วมกับทีมงานฅนเปื้อนศิลป์ ซึ่งได้รับความสนใจจากพระสงฆ์ สามเณร บุคลากร นักศึกษาและประชาชนเข้าร่วมเรียนรู้งานปั้นปูนสด เป็นจำนวนมาก ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

ภาพ : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
ข่าว : หอมนวล ศรีริ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด