สศว. มร.ลป. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เครือข่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดลำปาง

วันที่ 25 สิงหาคม 2565 อาจารย์ ดร.เสาวรีย์ บุญสา ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในฐานะหัวหน้าหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เครือข่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดลำปาง ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 25 – 26 สิงหาคม 2565 ณ วัดเข้าหมู่ หนองยาง ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

การจัดอบรมในครั้งนี้ เป็นการอบรมเชิงการอนุรักษ์ สำรวจ และจัดทำทะเบียนศิลปวัตถุ เพื่อการสร้างเครือข่ายการอนุรักษ์ ได้รับเกียรติจาก อ.ดร.อนุกูล​ ศิริพันธุ์ ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองลำปาง เป็นวิทยากร โดยผศ.เจษฎา ทองสุข รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เข้าร่วมพิธีเปิด และได้รับความสนใจจากพระสงฆ์ สามเณร เครือข่ายการอนุรักษ์ กลุ่มนุ่งซิ่นปากั๋นแอ่ววิถีอัตลักษณ์ล้านนา ชุมชนบ้านหนองยางเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

ภาพ : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
ข่าว : หอมนวล ศรีริ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด